Slavn osobnosti

U od dob svho zaloen sl n klub v prvn ad na startu eskho sportu. A to ho pedurovalo k tomu, e dodval k zen a veden sportovnch odvtv sv vlastn funkcione. A tch velmi vznamnch byla hezk dka.

Prvn volby veden eskho fotbalu pinesly nejvce hlas prvnmu kapitnovi fotbalov Slavie MUC Karlu Frejovi. Jeho pokraovatelem byl M. J. Horek, rovn n len. A jak se fotbal zapojoval do olympijskho dn, pichzela dal jmna pracujc na obou frontch. MUDr. Josef Gruss stl v ele eskoslovenskho olympijskho vboru v letech 1929 a 1951, Josef Loos byl v dcm vboru nejslavnj kontinentln klubov soute Stedoevropskho pohru od jeho zaloen a zaslouil se rovn o kontinentln sout reprezentac Pohr nrod. Svtov renom ml i docent MUDr. estmr Npravnk CSc. Stl v ele Medical panel FIFA a z toho titulu i foval zdravotnick komisi pi svtovm ampiontu 1982 ve panlsku.

Dky zkladm a tradici, na kterch klub vzniknul, byla Slavia vdy klubem, ke ktermu se tak hlsila intelektuln elita eskho nroda. Herci, zpvci, filmai nebo sportovci vechny najdeme mezi vznamnmi pznivci Slavie. Nejzsadnj pm vliv na klub mli umlci, kte stli v roce 1964 u zrodu Odboru ptel, fanoukovsk organizace, kter zachrnila Slavii ped znikem.

MUC. Karel Freja byl prvnm kapitnem Slavie a prvnm pedsedou fotbalovho svazu. Foto: Archiv Slavie. Dr. Edvard Bene byl jedinm sttnm prezidentem v naem dresu. Foto: Archiv Slavie. Josef Laufer byl muem mnoha povoln. Psobil jako slavn rozhlasov reportr, n mezinrodn sekret i jako vedouc redaktor nejstarch klubovch roenek (1913 a 1940). Foto: Archiv Slavie.
Miloslav Jenk byl pt let prvnm brankem Slavie a pot ticet let slistou opery Nrodnho divadla. Foto: Archiv Slavie. Vclav Valouek byl dlouholet a opakovan volen pedseda Slavie a tak pedseda eskoslovensk fotbalov asociace. Foto: Archiv Slavie. MUDr. estmr Npravnk byl lenem klubu a klubovm lkaem. V roce 1982 byl zvolen pedsedou Medical panel FIFA, co bylo nejvy zastoupen Slavie ve svtovch fotbalovch orgnech. Foto: Archiv Slavie.
Pavel Hanu byl autorem divadelnch a rozhlasovch her, filmovch a televiznch scn a prozaickch dl. Prv jeho lnek v novinch v beznu 1964, ve kterm se zamlel nad dvody pdu Slavie, vzbudil obrovsk ohlas mezi adou slvist. Spolu s dalmi fanouky byl zvolen do ppravnho vboru organizace Odboru ptel, kdy byl zrove i jeho pedsedou. Vznamn filmov a divadeln herec i reisr Martin Rek psobil tm ticet let jako len inohry Nrodnho divadla. Byl lenem ppravnho vboru Odboru ptel a po jeho oficilnm zaloen stl v jeho ele jako pedseda od roku 1966 a do roku 1982. Skvl filmov a divadeln herec Josef Vinkl vystdal Martina Rka v jeho funkci pedsedy Odboru ptel v roce 1982 a pedsednickho ezla se ujal na pt let. len inohry Nrodnho divadla.
Skvl filmov a divadeln herec Ilja Pracha vystdal ve funkci pedsedy Odboru ptel svho kolegu a blzkho ptele Josefa Vinkle v roce 1988 a tento post zastval a do roku 1991, kdy se Odbor ptel slouil s Fotbalovm oddlem. Milan Nedla byl opakovan lenem vboru Odboru ptel a lenem organizanho vboru Slvistickch karneval. Milan Nedla byl nejen respektovanou postavou divadeln sfry, ale s oblibou byl obsazovan v rozhlase i v televizi. Nezapomenutelnm zstv jeho poad Komik a jeho svt. Skvl komediln herec Karel Effa byl jednm ze zakldajcch len Odboru ptel Slavie, co vdycky s hrdost zdrazoval. A a se dostal kamkoliv, nikdy nezapomnl, e je slvista a e vystupuje i jejm jmnem.
Miroslav Ondek byl jednm z nejvznamnjch kameraman eskoslovensk filmov historie. zce spolupracoval s dalm slvistou, reisrem Miloem Formanem. Obrovsk fanouek Slavie byl dlouholetm lenem pedstavenstva i pedsedou pedstavenstva fotbalov Slavie a nechybl prakticky na dnm domcm zpase. Jedinen filmov reisr Milo Forman se v svt proslavil zejmna filmy Amadeus a Pelet nad kukam hnzdem, za kter zskal Oscara za reii. Jeho pslunost ke slvistickm barvm pronikla i do jednoho z film, oscarovho Amadea. V jedn scn je trpaslk obleen do slvistickho ervenoblho obleen. Vtz Wimbledonu z roku 1973 Jan Kode pravideln fand Slavii na jejch domcch zpasech. Je nejspnjm eskoslovenskm tenistou 60. a 70. let 20. stolet, krom Wimbledonu vyhrl i dvakrt French Open, dvakrt se dostal do finle US Open.
Standa Prochzka je autorem slvistick hymny Nae vn Slavie, kterou si upravil a pevzal i kotel Slavie. Velice znm a populrn zpvk, jeho lska ke klubu se projevila i pi zaloen dvho orchestru s nzvem Slvinky. Hrl za fotbalovou jedenctku slvistickch umlc. Nkdej vborn pozemn hokejista Jan Pirk sklz spchy pedevm na poli lkask vdy. Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. se stal v roce 1991 pednostou Kliniky kardiovaskulrn chirurgie IKEMu, o tyi roky pozdji pak i pednostou celho Kardiocentra IKEMu. V roce 1991 provedl prvn transplantaci srdce.