Individuln trninky kategori U11 U8

Tyto individuln trninky se tkaj pouze hr SK Slavia Praha.

Organizace: trninky jsou veden trenry SK Slavia Praha, vdy zajitn dle potu pihlench hr. Jednotliv hri budou rozdleni dle vku a dovednost do stejnch vkonnostnch skupin, kter by mla tat 4-6 hr na jednoho trenra.

Zamen: Prvn dotek ovldn me, zpracovn a pihrvn, pohyby 1 vs 1, rychlost a pesnost zakonen/pihrvky

Treni:  David Pila, Pavel Bua

Kdy: pondl, ter, steda, tvrtek a ptek

Kde: TCM Horn Mcholupy, Hornomcholupsk 300, Praha 15.

as:

Pondl15:00 - 16:00
ter14:00 - 15:00
Steda15:00 - 16:00
tvrtek14:00 - 15:00
Ptek15:00 - 16:00


Sraz jednotlivch astnk bude u aten TCM Eden 15 min ped zahjenm trninku

Vybaven: kopaky, turfy, chrnie, trninkov obleen SK Slavia Praha, termoprdlo dle poas, pit, myc poteby

Pro kad den je registrace mon pro 16 hr. Doshne-li libovoln den tohoto potu pihlench, nebude ji mon se na tento den registrovat. Hr se me registrovat pouze na jeden trnink v tdnu.

Registran formul

Registrace na individuln trniky bude znovu sputna v ter ve 20:00.