Spoluprce s partnerskmi kluby

Projekt partnerskch klub m za cl navzat na fungujc systmy v okolnch sttech. Projekt pln zapad do nastaven koncepce vchovy talent v klubu a je tak soust roziovn a zkvalitovn skautingu, kter je v mldenickm vku velmi dleit.

Zkladn mylenkou celho projektu je pedevm centralizace talentovanch hr do Slavie a partnerskch klub a vytvoen tak irok mldenick zkladny. Vvoj jedince je siln individuln jak po fyzick, tak hlavn mentln strnce. Nkte hri jsou na pechod do Slavie psychicky pipraveni a v pozdjm vku, a proto je pro vechny strany dleit, aby se hr rozvjel v partnerskm klubu a pechod do Slavie byl sprvn naasovn.

Pedpokladem a pilem vzjemn spoluprce je vzjemn komunikace a spoluprce trenr SK Slavia Praha s trenry partnerskch klub za elem spolen metodiky rozvoje hr. K tomu vyuvme a podme kolen trenr a nabzme trenrsk ste v naem klubu.

Prostedkem propojen hr jsou pravideln turnaje mezi partnerskmi kluby. Nejtalentovanjm hrm z partnerskch klub bude tak umonna pravideln ast na trnincch SK Slavia Praha.

Pro vechny leny partnerskch klub nabzme tak monost pravideln podporovat nae A tmy mu a en bhem ligovch zpas. Ne vichni mlad hri mohou naskoit do ligovho fotbalu, tento projekt vak chce pootevt dvee nahoru, propojovat a motivovat.

Chceme bt nejlep, chceme bt nejlep spolu s vmi, chceme pomoci vm, abyste na sv rovni byli nejsilnj. Ve podle naeho hesla: Spolu jsme silnj!