O KEMPU

Chce se ctit jako opravdov hr Slavie? Zkusit si trninkov jednotky pod vedenm vynikajcch trenr klubu, kte vychovali hre jako Marek Such, Tom Necid nebo Ondej Petrk?
Vtejte na oficiln webov strnce fotbalovho kempu SK Slavia Praha fotbal a.s.

Zkladn informace o kempu:

Slavia otevr tvrt ronk letnch fotbalovch kemp! Jedn se o tdenn pmstsk fotbalov program pro hre ronk 2006 - 2011 a branke ronk narozen 2005 - 2009. Oficiln Fotbalov kempy SK Slavia Praha nabz jedinenou monost zat specializovan fotbalov a branksk trninky pod profesionlnm vedenm licencovanch mldenickch trenr klubu. Vechny fotbalov a branksk trninky vychz z metodiky a koncepce klubu ve vchov talent.

Veker program se uskuten v trninkovm centru SK Slavia Praha v Hornch Mcholupech, ul. Hornomcholupsk 300, Praha 15. Kadodenn program bude zanat pjezdem astnk v 8:00 a konit v 17:00. V nedli bude program zanat pjezdem astnk v 8:30, stejn tak v sobotu, kdy bude kemp ukonen a to v 10:00 slavnostnm vyhlenm.

Fotbalov kemp SK Slavia Praha je ideln pro ty, kte chtj zlepit sv individuln fotbalov schopnosti a dovednosti a zrove zat atmosfru historicky nejstarho eskho klubu. Fotbalov kemp SK Slavia Praha umouje astnkm nejen osvojit si nov dovednosti, ale zlepit tak sv duevn a fyzick schopnosti.

Pro astnky je pipraven pestr program. Stereotyp a nudu bhem naeho kempu rozhodn nezaijete, naopak na Vs ekaj:
  • fotbalov a branksk trninky
  • atletick trninky zamen na veobecnou pohybovou prpravu
  • volnoasov aktivity
  • prohldka stadionu a zzem klubu
  • setkn, autogramida a diskuse s vybranmi hri A tmu SK Slavia Praha
  • soute a hry o ceny
  • uvtac balek
  • vstupenky na prvn utkn dal sezny
Pokud chce zlepit sv fotbalov dovednosti a stt se na tden hrem Slavie, nevhej se pihlsit.

Termny:

Fotbalov kemp SK Slavia Praha pro hre
1. turnus: 1. - 7.7.2018
2. turnus: 8. - 14.7.2018

Fotbalov kemp SK Slavia Praha pro branke
1. turnus: 1. - 7.7.2018
2. turnus: 8. - 14.7.2018

Pihlen budou rozdleni do skupin podle ronk narozen a tak dle momentlnch dovednost a schopnost. Kempu se mohou zastnit tak zahranin hri, jeliko treni kempu hovo anglicky.

Fotbalov kemp SK Slavia Praha nabz pouze variantu bez ubytovn - pmstskou formou.

Cena kempu:

Slvista pouze ve dne 5 500 K (7 dn bez ubytovn, stravovn - svaina, obd, svaina, pitn reim)

SK Slavia Praha se dlouhodob pyn vynikajcmi vsledky v prci s mlde. Nevhejte si proto zkusit trninky a trninkov metody, dky kterm se hri jako Marek Such, Jaromr Zmrhal a Tom Necid dostali a do reprezentace.