Potky klubu

Odkud se vzalo jmno naeho klubu?

Staroslovansk bohyn chrnc rodu a zem mla jmno Slwa a sta latinci a vzdlanci ji zvali Slavia. My jsme Slavie! Pokik naich ochoz si dokeme snadno vybavit. Ale, jak jsme vlastn ke svmu jmnu pili?

Bohyn Slavie na ns od roku 1919 shl z vbec prvn stokorunov bankovky republiky eskoslovensk. Vme, e Alfons Mucha mytologii nezkoumal a nepouil. Alfons Mucha (ptel jinho male, slvisty a pedsedajcho Spolku Mnes Jana Preislera), zvolil si za pedlohu Jopsephine Craneovou, dceru prvnho americkho vyslance v eskoslovensku.

Motivy bohyn Slavie lze stopovat i v Nrodnm divadle, ale historick podoba tu nen. Pro? Bohyn Slavie byla jen popsna, nikoli vypodobnna.

U od revolunho roku 1848 zaala esk omladina soustedn v Literrnm a enickm spolku hjit prva krve Slovan. U v roce nsledujcm se pihlsila ke Karlu Havlkovi Borovskmu. Zhlavm svch list a prohlench: Barva nae, erven a bl ddictv m, poctivost a sla!

K heraldickm barvm eskch krl, snad shodou okolnost, pidvali se naden studenti doraziv k praskm studim ze Slavonie. A prv zem obilnice dnen sti Chorvatska a Srbska, mezi ekami Dunajem, Drvou a Svou, ohranien msty Osijek, Novi Sad a Blehrad, vyznvalo svou bohyni chrnc rodu a zem. A to pr u z dob zatk novovku, kdy Slavonie byla soust e msk a zvna latinsky Panoni. Jejich bohyn Slwa zase v latinsky psan literatue transkribovna jako Slavia.

Tato st zem osdlen Slovany byla ohromn. dn jin etnikum neosdlovalo tak velk prostory jako byla stedn a jin Evropa i dln rusk vchod. ech uslyel, e toto vechno je nae slovansk zem! Slovan, snad odvozeni svm jmnem od tto bohyn, pinesli nejen hrdost do naich kraj, ale i zvyky. Donky, lidov kroje, mstn hudbu a legendy. Hrdost ale dominovala. Slovansk vliv nebyl k zastaven. Ani u ns. Panslavistick pticp hvzda postaven na piku se stala symbolem. Ne se dostala na n dres, tak nai otcov zakladatel museli zvaovat a tak znt.

Bohov starch Slovan, Slva Bohm (z Polska), Slawa nm! Slvy dcera (od Jana Kollra s podporou P. J. afaka). V enickm a literrnm spolku (u nazvanm Slavia) se pedtal Kollr Slwa Bohyn, Pvod jmna Slaww ili Slawjanw (sepsno u 1839). Studenti z roku 1848 neumdlvali a nachzeli pokraovatele, kolem roku 1880 u nachzme jmna a s nimi rody, co budou u zklad naeho klubu SK Slavia Praha. Ten pevezme automaticky i takov zklady Literrnho a enickho spolku stejnho jmna, e aktivnm lenem tu bude jen ten, co proke alespo padest procent slovansk krve. erven a bl zstvaj, hvzda postaven na piku rovn. lenov Slavie v samch zatcch zpvali oslavn slovansk chorl (dodnes je ta melodie hymnou Polska a dlouho byla i za as Jugoslvie):

Hej Slovan! Jet nae slovansk e ije!
Pokud nae vrn srdce pro n nrod bije!
ije! ije duch slovansk, bude t na vky!
Hrom a peklo! Marn vae proti nm jsou vzteky!

To vechno se muselo stt, ne n milovan klub SK Slavia, stal se pro ns tak bohyn!

VSTNK

Bohyni Slavii umstil do hlaviky klubovho vstnku v roce 1901 mal Alfons Mucha. V jednom erbu vidme cyklistick kolo, jako pipomnku sportovnch potk klubu. V druhm erbu jsou pedstaveny sporty, kterm se Slavia vnovala bandyhokej, tenis, kriket. V ruce pak dr fotbalov m. Na pozad meme vidt letenskou pl, kam pila Slavia v roce 1897 a v roce 1901 si na ni postavila prvn fotbalovou tribunu. Tu mal ale nenakreslil, akoli v dob vydn vstnku ji stla.

SOCHA

Na Steleckm ostrov byla vztyena obrovsk socha Slavie. Dokonce dvakrt. Slavia je bohyn slovansk vzjemnosti a jej nkolikametrov socha tu byla umstna u pleitosti oslav poloen zkladnho kamene Nrodnho divadla. Podruh se tu socha objevila bhem prvnho sokolskho sletu, kter se na Steleckm ostrov konal v roce 1882. Spolenost Slavii dlala socha echie.

STOKORUNA SLAVIA

Bohyni Slavii nakreslil Mucha jako reklamn plakt pro Pojiovnu Slavia. Kresba se pak ocitla i na prvorepublikovch bankovkch.

PSAHA U NOHOU SLAVIE

Bohyn Slavia se objevila i ve slavn Slovansk epopeji. Na obraze Psaha omladiny, kde omladina slibuje vrnost u slovansk lpy. Omladina bylo sdruen mladch pokrok, mezi jejich vd pedstavitele patili lenov lit. a enickho spolku Slavia napklad Alois Ran, nebo Antonn ek.

OBRAZ ALFONSE MUCHY BOHYN SLAVIE

Portrt Josephine Crane Bradley jako Bohyn Slavie od Alfonse Muchy.

Na potku bylo kolo

Prvn fotografie zakladatel Slavie z Nrodnch list. 1. pedseda Jaroslav Hausmann je v baretu uprosted. Foto: Archiv Slavie.

Rok 1893. Zakladatel naeho klubu Akademick cyklistick odbor Slavie. Poprv vidme doklad o klubov vlajce. Ta byla prvnm artefaktem klubu, kter byl pihlen jako zkonem chrnn a pozdji i evidovn Patentovm adem Republiky eskoslovensk. Na fotografii vidme, e hvzda je pikou nahoru. Teprve pootoenm o 90 stup (na story a erd se upevovala ve vodorovnm smru pic po vtru) zaznamenvme hvzdu pikou dol. Tak, jak se objevila poprv na dresech fotbalist v roce 1896. Foto: Archiv Slavie.

Rok 1898. Nejstar foto Slavie na Letn. Jet na pronajatm pozemku zhruba dv stovky metr od pozdjho vlastnho stnku s tribunou a ochozy byla zvnna klasick sestava. V horn ad uprosted brank, nejstar ze sedmi brat Vostk, vedle nj obrnci Stckel a Strdal, uprosted zleva zlon ada Pressler, Hrab, Kr a dole zleva tok Mouka, Setzer -Bloomer, kapitn mustva Freja, Kindl a Heuschneider (pozdji pijal esk jmno Hajsk). Foto: Archiv Slavie.

Rok 1899. Slavia poprv reprezentuje. Doplnna brankem Sparty Prokopem (ern dres a S na prsou) sama v klubovch dresech nastupuje v Prtru k zpasu Vde Praha. Duel kon smrn 2:2, kdy nae gly dv Setzer. Ten z obdivu k nejlepmu fotbalovmu profesionlovi Albionu pouv jako sv druh jmno Bloomer. Foto: Archiv Slavie.

Rok 1901. Oteven novho hit s tribunou na Letn 15. z a ptelsk otevrac zpas Slavia - Allemania Pforzheim 15:2. O msc pozdji 19. jna nedvn kapitn Slavie MUC Karel Freja je zvolen do ela eskho fotbalu jako prvn oficiln pedseda. Foto: Archiv Slavie.

Rok 1903. Do Slavie pichz kanonr Jan Koek, prvn esk fotbalista jeho vhlas byl mezinrodn. Horn ada zleva: A. Pressler, Hrab, Hejda, Dr. Prchensk, abokrtsk, Vesel. Prostedn ada zleva: Krummer, J. Benda, Setzer-Bloomer, Koek. Doln ada: Baumruk, Vank. Foto: Archiv Slavie.