Nbor

Pivete sv dti do slvistick rodiny!

V ter 17. dubna 2018 probhne nbor do slvistick mldenick akademie!

Nbor dt probhne v ter 17. dubna 2018 od 17:30 v trninkovm centru v Edenu. Zveme vechny kluky ronk narozen 2005 a 2012 a holky, kter se narodily v letech 2011 a 2003. Nbor se uskuten na hitch s prodn a umlou trvou v trninkovm arelu Slavie v Edenu. S sebou si vezmte sportovn obleen i obuv. Kdo ji fotbal hraje, tak samozejm kopaky. Budeme naden, kdy co nejvce dt doraz v naem krsnm dresu!

Dti zskaj monost jt pod dohledem kvalifikovanch trenr ve stopch svch pedchdc, kte nyn slav spchy v profesionlnm fotbale. Mldenickmi vbry Slavie proli mimo jin Marek Such, Tom Necid nebo Ondej Petrk, ze souasnho kdru potom Jaromr Zmrhal, Josef ehk nebo Tom Souek.

Pokud vm termn nboru nevyhovuje nebo budete mt jakkoliv dotaz, pite na email nabor@slavia.cz. Ppadn se obracejte na ftrenra ppravek Jiho Janeka, tel.: 734 760 683 i sekrete ppravek Michala Novka, tel.: 607 504 648.

Slvistick fotbalov kolika

Zrove se uskuten nbor do Fotbalov koliky SK Slavia Praha. Ta bude letos probhat pro dti ronk 2013 a 2014 a formou her se zamuje na jejich veobecnou pohybovou prpravu.

Po absolvovn Slvistick koliky budou moci vybran adepti nastoupit do ppravkovch ronk Slavie. Nevhejte pivst 19. z sv mal ratolesti do Slvistick koliky!

Kontaktn osobou pro projekt slvistick koliky je jej vedouc Filip Jebek, kter vm bude k dispozici na emailu filip.jerabek@slavia.cz i na tel.: 725 503 586.

Jak se pihlsit na nbor?

Pro lep organizaci nboru do Akademie SK Slavia Praha i Fotbalov koliky je teba, aby kad zjemce vyplnil ne uveden registran formul. Dky tomu budeme mt pehled o pedbnch potech dt i jejich vku. Po odesln registranho formule vm zpt pijde potvrzovac email.

Registrace byly uzaveny, kapacita byla ji naplnna. Dkujeme za pochopen.

Vyplnnm daj souhlaste se zpracovnm a uschovnm vaich daj pro marketingov a statick ely spolenosti SK Slavia Praha - fotbal a.s. na zklad zkona o ochran osobnch daj . 101/2000 Sb. v platnm znn. Sprvce prohlauje, e bude shromaovat osobn daje v rozsahu nezbytnm pro naplnn elu a zpracovvat je jen s elem, ke ktermu byly shromdny, a neposkytne je tet osob.

Registrace byly uzaveny, kapacita byla ji naplnna. Dkujeme za pochopen.

Vyplnnm daj souhlaste se zpracovnm a uschovnm vaich daj pro marketingov a statick ely spolenosti SK Slavia Praha - fotbal a.s. na zklad zkona o ochran osobnch daj . 101/2000 Sb. v platnm znn. Sprvce prohlauje, e bude shromaovat osobn daje v rozsahu nezbytnm pro naplnn elu a zpracovvat je jen s elem, ke ktermu byly shromdny, a neposkytne je tet osob.